Akcjonariat


 • firma Spółki, jej siedziba i adres
  Piłka Ręczna Koszalin SA
  ul. Śniadeckich 4 , II piętro p. 212-1
  75-453 Koszalin

 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru
  Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 16.04.2013 r., w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – numer KRS 0000458689

 • rejestracja statystyczna
  Spółka posiada numer statystyczny w systemie REGON: 321363145

 • przedmiot działalności Spółki
  Działalność Spółki, zgodnie z zaświadczeniem REGON i według Polskiej Klasyfikacji Działalności to: działalność klubów sportowych oraz  pozostała działalność związana ze sportem

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
  NIP: 6692519134

 • nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Spółki
  I Urząd Skarbowy w Koszalinie
  ul. Przemysłowa 3
  75-216 Koszalin

 • kapitał zakładowy Spółki
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000 akcji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda.


  Właścicielami akcji są:

 Handball Koszalin sp. z o.o.

Klub uczelniany AZS Politechnika Koszalińska

Roman Granosik

ilość akcji (szt.)

899

100


1

wartość (zł)


89.900,00

10.000,00


100,00

struktura (%)


89

10


1


 

Stan na dzień 10.06.2020

Piłka Ręczna Koszalin Piłka Ręczna Koszalin Piłka Ręczna Koszalin