Dzieci i Energetyczne :)

6 lut 2018 |

„Ruch towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. Jest ruch „użytkowy” związany z codziennym życiem, ruch „profesjonalny” wykonywany w uprawianym zawodzie, ruch „ekspresyjny”, za pomocą którego wyrażamy emocje.”

„Ruch towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. Jest ruch „użytkowy” związany z codziennym życiem, ruch „profesjonalny” wykonywany w uprawianym zawodzie, ruch „ekspresyjny”, za pomocą którego wyrażamy emocje.”

 

Aby ruch osób niepełnosprawnych intelektualnie mógł spełniać wszystkie te funkcje musi być kształtowany. Wśród metod wspomagających rozwój dziecka jest Metoda Weroniki Sherborne. Piłkarki ręczne Energa AZS Koszalin uczestniczyły dzisiaj w zajęciach prowadzonych tą właśnie metodą, przygotowanych dla najmłodszych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.

Koszalińska Placówka, w której uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub głębokim, w tym roku obchodzić będzie 40-lecie swojego istnienia.